Wat kan ik voor u betekenen?

Ook uw organisatie is deel van een groter geheel, dat niet alleen opereert in een netwerk van wederzijdse afhankelijkheden, maar ook afhankelijk is van wet- en regelgeving en overkoepelende financiële en beleidskaders. Toch heeft u de indruk dat er in uw organisatie veel energie wordt besteed aan interne processen en ontwikkelingen en dat kansen in de buitenwereld te vaak onbenut blijven. Tot uw verbijstering merkt u bovendien dat deze verhouding verder scheef groeit, naarmate de turbulentie in de buitenwereld toeneemt.

Uw organisatie kan het zich niet veroorloven hierin te berusten. Met mijn ondersteuning komt u tot effectieve belangenbehartiging. Of ontwikkelt u een krachtige agenda. En kunt u meer beweging krijgen in uw netwerk met tijdige agendering van de juiste vraagstukken. In meer systematische zin kijk ik graag samen met u kritisch naar uw organisatie: wat zijn de goed lopende en wat zijn de te verbeteren terreinen en activiteiten? Vervolgens ga ik samen met u aan de slag om tastbare synergie te vinden en om de buitenwereld een wezenlijker en effectiever onderdeel te laten worden in uw (lijn)organisatie.

De concrete diensten van mijn bureau zijn uitgewerkt in drie clusters: agendavorming, public affairsmanagement en procesmanagement. Tevens heb ik een relevant en divers netwerk van (potentiële) samenwerkingspartners, die van wanten weten en gespecialiseerd zijn in vergelijkbare en aangrenzende disciplines. Zo nodig zoeken wij de samenwerking en gaan wij als team graag en energiek op zoek naar de creatieve combinatie en aanpak, die past bij uw probleem.