Wie is Hefboom consult?

Hefboom consult is opgericht door mij, Dirk Jan Bolderheij. Ik richt mij met mijn bureau op organisaties, die ondersteuning kunnen gebruiken bij het versterken van hun verbinding met de buitenwereld, en met politiek-bestuurlijk Den Haag in het bijzonder. Ik doe dat op project- of interimbasis. Belangrijke doelgroepen voor mij zijn (samenwerkende) decentrale overheden, het (georganiseerde) bedrijfsleven, maatschappelijke en semi-overheidsorganisaties.

 

Vanuit mijn achtergrond als planoloog en bestuurskundige heb ik in een interessante periode mijn sporen verdiend als manager public affairs ("Onze Man in Den Haag") voor het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam. In de kern stond hierbij het verbinden van de agenda's van de ambtelijke en bestuurlijke binnenwereld van de gemeente met die van de dynamische buitenwereld van ambtelijk en politiek-bestuurlijk Den Haag centraal; een stevig vraagstuk dat voorafgaat aan het op het goede moment aan elkaar koppelen van de juiste mensen en informatie. Vaak betrof dat het betrekken van het rijk bij belangrijke vraagstukken, zoals bij de veiligheidsagenda, de zogenaamde "Rotterdamwet", een aantal ruimtelijke en infrastructurele sleutelprojecten, de maatschappelijke opvang en later de gevolgen van de economische crisis, de aanpak huiselijk geweld en de onderwijskwaliteit. Niet minder belangrijk waren ook het beïnvloeden van wet- en regelgeving (bijvoorbeeld: inburgeringsregels en de Crisis- en Herstelwet) en van verdeelvraagstukken, zoals de stedelijke vernieuwings- en veiligheidsmiddelen én het afzwakken van ombuigingen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van strafrechtelijke opvang verslaafden, onderwijsachterstanden en arbeidsre├»ntegratie. Tevens richtte ik mij op het vinden van en samenwerken met bondgenoten met gemeenschappelijke belangen. Zo ben ik in deze periode intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling van de netwerkorganisatie van de vier grote steden (G4). De verantwoordelijkheid voor de opstelling van de propositie en brief van de G4, gericht op de kabinetsinformatie in 2007, was hierbij één van de hoogtepunten.

Als ervaren public affairs- en procesmanager heb ik niet alleen bewezen een goed ontwikkeld gevoel voor beleids- en (politieke) besluitvormingsprocessen te hebben, maar ook te kunnen schakelen en verbanden te leggen tussen verschillende proceslijnen en ontwikkelingen. Met de goede contacten weet ik ook steeds een creatieve en effectieve aanpak te vinden voor de beïnvloeding van deze processen.